priv_stat

Privacy Verklaring

 

Opslag en verwerking van gegevens

Als je lid wordt van De Smeltkroes of op de wachtlijst komt worden je persoonsgegevens vastgelegd. De Smeltkroes gebruikt jouw gegevens voor de ledenadministratie en voor de communicatie met leden over bijvoorbeeld contributiebrieven, workshops, nieuws. De gegevens van leden zijn uitsluitend toegankelijk voor het bestuur en worden niet gedeeld met derden.


Welke gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt De Smeltkroes je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Aan nieuwe leden die jonger zijn dan 18 jaar vragen we  toestemming van de ouder/voogd/verzorger.


Beschermen gegevens

Alle gegevens zijn veilig opgeslagen, toegankelijk via login en worden beschermd door een antivirusprogramma met een automatische update. De gegevens zijn niet versleuteld. De computer waarop deze gegevens staan maakt geen gebruik van een openbaar wifi-netwerk maar van een beveiligd netwerk.


Gegevens wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die over jou zijn vastgelegd en deze gegevens laten wijzigen of verwijderen. Je email kun je richten aan edelsmeden@smeltkroes.nl.


Wijzigen van privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door het bestuur van De Smeltkroes te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op www.smeltkroes.nl  zijn gepubliceerd.