ALV2020

Notulen

Algemene Ledenvergadering 2021


In April hebben alle leden een mail gehad met het Jaarverslag 2020. Dank voor alle opmerkingen die jullie voor dit verslag aangeleverd hebben.


De Notulen van de ledenvergadering zijn op te vragen bij het secretariaat via edelsmeden@smeltkroes.nl


Daarmee zijn alle stukken definitief.