3D design

3D-printen bij De Smeltkroes


Wat is 3D-printen eigenlijk? 3D staat voor driedimensionaal. Het is een combinatie van op de computer een driedimensionaal ontwerp maken en dat dan met een 3D-printer drukken. Ons doel is een voorwerp uit de printer. Dit kan een eindresultaat zijn, maar voor De Smeltkroesleden is dat meestal niet zo. Het geprinte voorwerp kunnen we inbedden in een gietvorm die we daarna vol gieten met een edelmetaal of we maken van dat voorwerp een rubber mal die we dan met was vullen waarna met de “verloren was methode” een afgietsel maken.

De werkgroep maakte inmiddels enige vorderingen. We ontworpen een testmodel met een groot aantal printmoeilijkheden. We printte dit testmodel in verschillende materialen. Een van de leden en een commercieel bedrijf voerden dit uit. Uit de printresultaten bleken er twee materialen een goede weergave van het testmodel te geven. Na het uitstoken van de testmodellen (op de voor De Smeltkroes gebruikelijke wijze) gaven diezelfde twee materialen de beste maar niet erg goede resultaten. Een gewijzigd uitstookprofiel gaf bij de twee beste materialen een redelijk resultaat. We gaan verder met die twee materialen en het optimaliseren van het uitstookprofiel. Daarnaast proberen we met die twee materialen via een rubber mal en dan de “verloren was methode” een afgietsel maken.

De werkgroep bezocht ook een artistiek leider om bij hem naar zijn methode en gereedschap voor verwerking van de geprinte voorwerpen te bekijken.Introductieworkshop 2018


In de vitrinekast heb je ze vast weleens gezien: de met behulp van 3D-techniek ontworpen en geprinte voorwerpen en sieraden. Hoe werkt dat nou precies en wat kan je er zelf mee?


De 3Dwerkgroep heeft in 2018 een introductieworkshop gegeven voor onze artistiek leiders. Met behulp van een handleiding werd uitleg gegeven en voorgedaan hoe je een product ontwerpt. Die uitleg werd via een beamer op een projectiescherm getoond. Sommigen hadden zelf een laptop meegenomen en konden de uitleg op hun eigen scherm volgen. De artistiek leiders hebben deze introductieworkshop gewaardeerd.


Annelies Geelen (coördinator van de 3D-werkgroep en lid van de maandagochtendgroep) heeft ook voor onze leden deze meerdaagse introductieworkshop gegeven. Het ing om in totaal 4 donderdagavonden.8 leden hebben deelgenomen.  Zij hebben het ontwerpprogramma op hun laptop of pc gezet. Voor elke bijeenkomst is er een ontwerp gemaakt -bijvoorbeeld een ring - en kort is uitgelegd hoe dat met het ontwerpprogramma mogelijk is. Vervolgens ging iedereen aan de slag. Er was ruime begeleiding en iedereen was ook aan het einde klaar. Voor een volgende bijeenkomst worden een soortgelijke opdrachten meegegeven.